To Podbicie Zaplecz Statlink 641.jpg

Projekt inwestycyjny – co to jest?

Osoby spoza branży, które spotykają się ze słownictwem biznesowym przeważnie mają problem ze zrozumieniem pojawiających się sformułowań. Jednym z nich tak jest projekt inwestycyjny.

Definicja

W kilku słowach wyjaśnienia jest odzwierciedleniem podjętej inwestycji. W innym ujęciu jest zbiór zadań, zależnych od siebie nawzajem, jednak takich, które są jeden wspólny cel.

Czy wiesz co zawiera projekt? Istnieje kilka elementów, którymi powinien się charakteryzować. Wśród nich odnaleźć można informacje, które mówią o celu zaplanowanej inwestycji, nakładach potrzebnych do realizacji, źródeł finansowania, kryteriów efektywności i ryzyka, a także osób uczestniczących podczas procesu. Ostatnim elementem oczywiście jest efekt jaki pojawi się w wyniku inwestycji.

Inwestycja – rodzaje
Obecnie wyróżnia się trzy rodzaje inwestycji:
-rzeczową, która dotyczy nabycia w posiadanie wybranych elementów aktywów rzeczowych, wśród nich można znaleźć budynki czy też różnego typie urządzenia;
-finansową, inaczej zwaną kapitałową, inwestycja dotyczy gromadzenia zasobów finansowych;
-niematerialną, przeważnie należy do tej grupy inwestycja w pracownika, jego doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, a także udoskonalanie produktów wytworzonych.


Chcesz wiedzieć więcej o biznesie? Zobacz: http://www.vm-netcore.pl/


Cechy inwestycji

Projekty inwestycyjne charakteryzuje szereg bardzo ważnych cech, jak chociażby dość duża złożoność, autonomiczność, jasno określony, konkretnie sprecyzowany cel, określony czas realizacji, współpraca z osobami posiadającymi zróżnicowane kwalifikacje, a także rozwiązanie grupy, zespołu, który brał udział w celu po zakończeniu jego realizacji.

W momencie gdy realizowany jest projekt inwestycyjny na bardzo większą skalę wyróżnia go szereg cech dodatkowych jak wystarczająco długi okres realizacji, inwestycja w prace montażowe, wdrożenie nadzoru budowlanego oraz wykorzystanie możliwości projektowania inżynieryjnego. To właśnie niektóre z nich, wszystko zależy od możliwości oraz podejścia osób zarządzających.